Szkoda częściowa – co to jest?

Szkoda częściowa to inaczej sytuacja w której naprawa uszkodzonego samochodu jest możliwa i nie przekracza rynkowej wartości auta. Szkodę częściową i całkowitą można zdefiniować dwojako zależności od tego, czy będzie ona likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, czy też z AC poszkodowanego. Jeżeli auto zostało uszkodzony w wypadku komunikacyjnym, poza kwestią naprawy pojazdu należy zadbać o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania, które pozwoli poszkodowanemu w pełni pokryć koszty naprawy swojego samochodu.

Szkoda częściowa likwidowana z OC sprawcy zdarzenia.

W sytuacji uszkodzenia Twojego samochodu przez innego kierowcę pamiętaj, aby podczas naprawy skorzystać z OC sprawcy wypadku, aby otrzymać odszkodowanie na naprawę pojazdu, które w pełni pokryje koszty robocizny. Pamiętaj, że na czas naprawy Twojego auta przysługuje Ci samochód zastępcy z OC sprawcy wypadku.

Szkoda częściowa – jak wyliczyć należne odszkodowanie?

Wielkość szkody częściowej jest wyceniana jako koszty naprawy pojazdu. Wypłacane odszkodowanie z OC sprawcy ma dać możliwość przywrócenia samochodu do stanu sprzed wypadku drogowego. Żeby ustalić, czy naprawa jest opłacalna dla poszkodowanego, to w pierwszej kolejności należy oszacować jej koszty oraz porównać je z rynkową wartością auta. Do tego celu wykorzystywane są systemy eksperckie, z których korzystają rzeczoznawcy. Pamiętaj, aby po stłuczce od razu zgłosić sprawę towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy i zamówić rzeczoznawcę, który wykona dla Ciebie wstępny kosztorys i na tej podstawie wypłaci pieniądze na naprawę. Ta gotówka ma pokryć niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, przy uwzględnieniu cen występujących na rynku lokalnym. Bardzo często zdarza się, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys nie pokrywa faktycznie poniesionych przez poszkodowanego wydatków i zazwyczaj jest obliczany po najniższych cenach rynkowych części, aby jak najwięcej zaoszczędzić. Jeśli tak się stanie, to warto sprawdzić czy odszkodowanie nie zostało zaniżone i powierzyć sprawę profesjonalnej kancelarii.

Sprawdź, czy otrzymałeś odpowiednio wysokie odszkodowanie

Jako osoba poszkodowana zawsze masz prawo do tego, aby zweryfikować działania ubezpieczyciela. Niezależnie od kwoty wypłaconej z OC sprawcy zawsze warto zweryfikować kosztorys u innego rzeczoznawcy np:. Gdy jest to szkoda częściowa – możesz zgłosić dokumenty do darmowej analizy nawet do 3 lat od ostatniej decyzji ubezpieczyciela.

Dzięki temu przekonasz się, czy zakład ubezpieczeń we właściwy sposób przeprowadził postępowanie likwidacyjne. Możliwe jest także i to, że nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci świadczeń odszkodowawczych, np. za utratę wartości handlowej pojazdu. Kancelaria odszkodowawcza również i to sprawdzi dla Ciebie.