Odszkodowanie za złamanie – jak je uzyskać?

Czy łatwo uzyskać odszkodowanie za złamanie?

Odszkodowanie za złamanie może być różne w zależności od sytuacji. Możemy doznać złamania podczas upadku, przez kontuzje sportowe, a kończąc na wypadkach komunikacyjnych. Stopień urazu na skutek wypadku komunikacyjnego może być różny i zależy od wielu czynników np: prędkości z jaką poruszał się pojazd, czy też modelu samochodu. Z racji tego, że złamanie jest bardzo poważnym urazem, który zazwyczaj ma swoje konsekwencję w przyszłości, to osoba poszkodowana zawsze powinna gromadzić całą niezbędną dokumentację medyczną związaną z samym wypadkiem i leczeniem.

Na co możemy liczyć w przypadku złamania? Jakie dokumenty powinniśmy gromadzić?

W przypadku złamania możemy wnioskować o:

zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból i cierpienie związane z wypadkiem,
– zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (warto zbierać paragony za leci i rachunki za zabiegi),
– w przypadku przebywaniu na zwolnieniach lekarskich lub niemożności wykonywania innej pracy – odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu,
– przy trwałym uszczerbku na zdrowiu wynikającym ze złamania – comiesięczną rentę.

Bardzo ważne jest to, żeby zgłaszając szkodę ubezpieczycielowi rzetelnie udokumentować należne roszczenia. Cała dokumentacja z leczenia, historia zabiegów i wizyt u specjalistów, dokumenty medyczne ze szpitali, placówek rehabilitacyjnych są bardzo istotne dla prawidłowego udokumentowania poniesionej szkody – bez tego nie udowodnimy przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym swojego uszczerbku na zdrowiu. Na podstawie zebranych dokumentów kancelaria oszacuje uszczerbek ma zdrowiu oraz szacunkową wysokość odszkodowania za złamanie. Wysokość odszkodowania za złamania również determinuje wielkość obrażenia oraz jego złożoność. W zależności od skomplikowania urazu można uzyskać kwoty, które znacząco wypływają na ich wysokość.

Dlaczego warto powierzyć sprawę doświadczonej kancelarii odszkodowawczej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe od zawsze starają się zbywać poszkodowanych zaniżonymi kwotami odszkodowań lub odmawiać wypłacenia roszczeń z nie zawsze jasnych i zrozumiałych dla nich przyczyn. W związku z tym ważne jest to, aby zaufać doświadczonym prawnikom. Uzyskanie odszkodowania za złamanie nie jest proste, a niezbędna do przeprowadzenia sprawy dokumentacja często nie mieści się w jednej teczce.