Odszkodowanie powypadkowe – po jakim czasie można się o nie starać?

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy przysługuje osobom poszkodowanym w danym zdarzeniu. Poszkodowani rowerzyści, piesi, kierowcy czy pasażerowie z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy mogą uzyskać należną im rekompensatę za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdu do placówek medycznych. Dodatkowo warto się starać o  zadośćuczynienie za utracony dochód, a w określonych okolicznościach o rentę.

Żeby otrzymać odszkodowanie powypadkowe należy w pierwszej kolejności  zgłosić się do ubezpieczyciela w określony terminach. Poniższe regulacje zawarte są w artykule 442 Kodeksu Cywilnego.

Odszkodowanie powypadkowe – czyn niedozwolony

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (…)” Art. 442[1]. § 1. KC

Jeżeli mówimy o wypadkach uznanych jako wykroczenie w których sprawca nie została skazany wyrokiem sądu, a poszkodowany nie był hospitalizowany dłużej niż 7 dni okres przedawnienia mija po 3 latach. Tyle mamy czasu, aby  starać się o odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy w dowolnym terminie, który nie przekracza czasu 3 lat od dnia wypadku.

Odszkodowania komunikacyjne – zbrodnia lub występek

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o odszkodowanie ulega przedawnieniu z upływem30 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.” Art. 442[1]. § 2. KC

Kiedy mówimy o wypadkach drogowych w których działanie sprawcy traktujemy jako zbrodnię, to osoba poszkodowana lub rodziny ofiar takich zdarzeń mogą starać się o uzyskanie odszkodowania w terminie do 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Zdarzenia kwalifikowane jako przestępstwo, to m.in. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, pod wpływem alkoholu czy też doprowadzenie do wypadku, którego skutkiem są obrażenia ciała z pobytem w szpitalu powyżej 7 dni do kilku miesięcy np: poważne złamania.

Jeżeli masz pytania to skontaktuj się z Nami! Chętnie podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem!