Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jak wynika z raportów Głównego Urzędu Statystycznego, niechlubna liczba wypadków w pracy w Polsce wciąż wzrasta. Groźne upadki, poparzenia czy zranienia ostrymi przedmiotami to tylko niektóre zdarzenia, do których dochodzi w zakładach pracy. Brak kwalifikacji, wadliwy i źle zabezpieczony sprzęt, brak zapewnienia profesjonalnego przeszkolenia, jak również obarczanie jednej osoby zbyt dużą liczbą zadań prowadzą do zdarzeń tragicznych w skutkach, które powodują długotrwałe lub nawet całkowite wyłączenie pracownika z dalszej aktywności zawodowej. Poszkodowani w nich pracownicy, mają jednak prawo do ubiegania się o należne im odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Interpretacja przepisów prawa, które określają warunki przyznania odszkodowania powypadkowego od pracodawcy są jednak zwykle niejasne, zwłaszcza dla osób bez odpowiedniej wiedzy w temacie. Zdarza się, że skutkuje to przyznaniem poszkodowanemu zaniżonego odszkodowania za wypadek w pracy.

Jeżeli podczas pracy doświadczyłeś nieszczęśliwego wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie z ZUS!

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania z ZUS jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jaki odniósł pracownik wskutek wypadku bądź choroby zawodowej. Zarówno ZUS, jak i pracodawca, mają obowiązek zadośćuczynić Ci za poniesione w pracy szkody.

Pamiętaj, że ewentualna groźba zwolnienia z pracy po wypadku, przez pracodawcę, który chce ukryć zaistniałe zdarzenie jest NIELEGALNA! W takim wypadku możesz dochodzić swoich praw przed sądem.

Uzyskamy dla Ciebie wyższe odszkodowanie za wypadek w pracy

W OC Odszkodowania stworzyliśmy kompleksową ofertę skierowaną do wszystkich poszkodowanych w wypadkach w pracy. W trosce o ich dobry interes, przejmujemy wszelkie formalności związane z walką o odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy. Nie czekaj – już dziś skontaktuj się z nami, by uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie powypadkowe.

Zgłaszając się do firmy OC Odszkodowania możesz liczyć na bezpłatną analizę sprawy wraz z oszacowaniem wysokości należnego odszkodowania. Naszym klientom zapewniamy brak dodatkowych kosztów związanych z obsługą, minimum formalności oraz szybki proces uzyskania odszkodowania za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie obejmuje także wypadek w drodze do pracy

Pamiętaj – masz prawo do odszkodowania nie tylko za wypadek przy pracy, ale i wypadek w drodze do i z pracy. Jeśli na jego skutek stałeś się niezdolny do pracy, przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty w przypadku trwałej niezdolności do pracy. Zadzwoń, by uzyskać szczegółowe informacje o prawach poszkodowanych w wypadkach.

Zapamiętaj aby zebrać dowody nieprawidłowości w organizacji warunków pracy, które doprowadziły do wypadku

Jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy to jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Warto pamiętać, że aby cokolwiek udowodnić musimy mieć świadków zdarzenia, którzy będą mogli złożyć oświadczenie w tej sprawie oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia i zabezpieczenie jak największej liczby dowodów, które mogą się nam przydać. Pracownik powinien zgłosić każdy wypadek w miejscu pracy. Odszkodowania za wypadek w pracy wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Możliwe jest również uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę od pracodawcy np: za wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji.

Żeby udowodnić, że wina leży po stronie pracodawcy, należy wykazać nieprawidłowości w organizacji warunków pracy. Dlatego należy pamiętać o świadkach, którzy widzieli całe zdarzenie i złożą oświadczenie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 000 000 000 lub mailowo: kontakt@oc-odszkodowania.pl