Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Straciłeś w wypadku bliską Ci osobę? Chcesz uzyskać należne Ci zadośćuczynienie lub odszkodowanie za krzywdę, która Cię spotkała, ale nie wiesz od czego zacząć? W tych trudnych chwilach skorzystaj z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników firmy OC Odszkodowania w Lublinie.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu stosowanego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej będącej ofiarą wypadku komunikacyjnego do których dochodzi codziennie na polskich drogach. Kompleksowo, profesjonalnie i z należytym szacunkiem przejmujemy wszelkie obowiązki związane z uzyskaniem odszkodowania za śmierć matki, ojca, małżonka, dzieci i innych bliskich osób.

Osoba bliska to nie tylko pokrewieństwo, ale także to co Was razem łączyło. Podstawowym kryterium, które przesądza o zasadności przyznania zadośćuczynienia jest faktyczny stopień zażyłości i bliskości osobistej oraz gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym, a najbliższym członkiem rodziny.

Pod uwagę należy także wziąć to, jaką rolę pełniła osoba zmarła np: pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

Definiując pojęcie rodziny należy mieć głównie na uwadze faktyczny układ stosunków rodzinnych, a nie formalną kolejność pokrewieństwa. Należy więc wskazać, iż w zależności od sytuacji faktycznej krąg uprawnionych do zadośćuczynienia może obejmować szerokie grono osób, m.in.: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci wspólne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, wnuki, wstępnych, rodzeństwo i innych krewnych , powinowatych (np. teść, teściowa, szwagier, szwagierka, bratowa), jak również może obejmować konkubenta oraz jego krewnych.

Pomagamy uzyskać wyższe odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Zdajemy sobie sprawę, że niemożliwą jest wycena krzywd, jakich doznają rodziny ofiar wypadków drogowych. W chwilach pełnych bólu, niezbędne dla bliskich zmarłego jest wsparcie, pozwalające im na uzyskanie maksymalnie wysokiego odszkodowania czy zadośćuczynienia z odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego.

W firmie OC Odszkodowania w Lublinie profesjonalnie doradzamy osobom ubiegającym się swoich roszczeń, przygotowujemy niezbędny wywiad dla ubezpieczyciela oraz przejmujemy wszelkie sprawy formalne. Kompleksowo wyręczamy naszych klientów w skomplikowanych dla nich kwestiach prawnych, zapewniając im spokój i bezpieczeństwo wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują.

Uzyskaj zadośćuczynienie, które Ci się należy

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, pomogliśmy już dziesiątkom rodzin w uzyskaniu przez nie maksymalnie wysokiego odszkodowania za śmierć bliskiej osoby z OC sprawcy wypadku. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia sprawy i warunków współpracy. Już dziś skorzystaj z naszego wsparcia!

Rodzaje odszkodowań za śmierci bliskiej osoby:

Zadośćuczynienie:

Jest to najwyższe świadczenie pieniężne. Przysługuje rodzinie zmarłego i najbliższym za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej – nie zawsze spokrewnionej lub spowinowaconej.

Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną rodziny:

Cała rodzina zmarłego może ubiegać się o zadośćuczynienie w sytuacji, kiedy śmierć bliskiej osoby wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej rodziny. W tym wypadku możemy powołać się na Art.446 § 3. „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.” O ten rodzaj odszkodowania może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (mąż lub żona oraz dzieci). Dalsza rodzina, również może ubiegać się o jednorazowe roszczenie, jeżeli osoba zmarła wspierała ją finansowo.

Zwrot kosztów pogrzebu:

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dzięki odszkodowaniu mogą zapewnić zmarłem godziwy pochówek, zgodnie z art. 446 §1. „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.

Wypłata renty:

Jeżeli w wypadku zmarła osoba była jedynym żywicielem rodziny to jest możliwość ubiegania się o rentę zgodnie z Art. 446 § 2.kc „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”. Ten rodzaj świadczeń jest świadczeniem okresowym, przyznawanym raz w miesiącu, a jego wysokość jest zależna od dochodów jakie zmarły wnosił do gospodarstwa domowego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 000 000 000 lub mailowo: kontakt@oc-odszkodowania.pl