Odszkodowania powypadkowe

Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie z OC sprawcy wypadku (kierowcom, motocyklistom, rowerzystom, pieszym i pasażerom pojazdu poszkodowanego), a także osobom, które straciły w wypadku bliskie osoby.

Odszkodowanie komunikacyjne dochodzone jest z polisy OC sprawcy wypadku, a także Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku, gdy sprawca nie jest ustalony lub nie miał wykupionej polisy OC.

Na co mogą liczyć osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym?

1. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i cierpienie.
2. Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:

 • kosztów zakupów leków,
 • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kosztów konsultacji u specjalistów,
 • kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • utraconego dochodu z każdej formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu, gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej.

O uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy może się starać każdy uczestnik wypadku. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może przysługiwać nawet osobom, które nie miały zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku jadąc na motocyklu.

Jak długo można ubiegać się o zadośćuczynienie?

Standardowo jest to 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o sprawcy zobowiązanym do jej naprawienia. W przypadku, gdy śmierć osoby bliskiej nastąpiła wskutek popełnienia przez sprawcę przestępstwa, przedawnienie występuje dopiero po 20 latach od dnia jego popełnienia.

Nasze usługi kierujemy do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, które doznały uszczerbku na zdrowiu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 501 741 216 lub mailowo: kontakt@oc-odszkodowania.pl